Sale!

$15.00

Monografiya, Xesha Khumalo, 9786200616746

SKU: 9786200616746 Category: Tag: Product ID: 11997

Description

Hozirgi davrda ta’lim oluvchilarning, shu jumladan maktab o’quvchilarining bilish faoliyatini rivojlantirish muammosi o’z mohiyatiga ko’ra falsafa, sotsiologiya, pedagogika, psixologiya, xususiy metodika fanlari vakillarining dolzarb ilmiy-tadqiqot ob’yekti hisoblanadi. Boshlang’ich sinflarda matematika ta’limida kompyuterli ijodiy topshiriqlarni tadbiq etish yuzasidan ishlab chiqilgan tavsiyalardan boshlang’ich sinflarda matematika o’qitishni takomillashtirishda, boshlang’ich sinf o’qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash kurslarida qo’llash imkoniyatiga ega Monografiya tayanch doktorantura hamda 5111700 – Boshlang’ich ta’lim va sport – tarbiyaviy ish ta’lim yo’nalishi talabalari hamda umumta’lim maktablari boshlang’ich sinf o’qituvchilariga mo’ljallangan.

Additional information

ISBN

Page Number

Publisher