Sale!

$3.00

O’Zbek Tili, Xesha Khumalo, 9786200615916

SKU: 9786200615916 Category: Tag: Product ID: 11985

Description

Ushbu o’quv qo’llanma Davlat ta’lim standartlari asosida tuzilgan O’zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2017 yil 24 avgustdagi 603-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan O’zbek tili fan dasturi asosida tayyorlandi. O’quv qo’llanmada mavzular nutqiy jarayonlarga moslashgan, sohaga doir matnlar bilan boyitlgan, o’zbek tilining grammatikasiga oid nazariy materiallar, mashqlar, topshiriqlar, mutaxassisliklarga doir va ish yuritish hujjatlariga doir materiallar keltirilgan. O’quv qo’llanma oliy ta’lim bakalavr yo’nalishi qoraqalpoq guruhlarida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan.

Additional information

ISBN

Page Number

Publisher